Rättighetscentrum Dalarna
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Våra utbildningar

Rättighetscentrum Dalarna erbjuder föreläsningar och utbildning i diskriminering och rättighetsfrågor. Vi vänder oss till civilsamhället, utbildningsväsendet, myndigheter och företag med våra utbildningar.

Om våra utbildningar

Våra utbildningar anpassas med utgångspunkt i er verksamhet och utifrån era behov, inom ramen för vår erfarenhet och kompetens. Vi har erfarenhet av att såväl vara på plats fysiskt som digitala utbildningar i Zoom och Teams. Vi varvar kunskapspass med övningar och diskussion och binder ihop teori med praktiska exempel från vårt arbete med diskrimineringsfrågor.

Våra utbildningar i förebyggande arbetet mot diskriminering vilar på en intersektionell och normkreativ grund. Det betyder att vi synliggör och diskuterar hur normer och strukturer i samhället bidrar till att människor har olika makt att påverka och möjlighet att delta beroende på situation. Att se detta är en viktig del i att kunna förändra och arbeta för ökad inkludering och jämlikhet. Utbildningens längd går att anpassa efter era behov. Rättighetscentrum Dalarna jobbar också med opinionsbildande insatser och seminarier för att skapa samtal och diskussion och höja medvetenheten kring diskriminerings- och rättighetsfrågor.

För dig som är fackligt förtroendevald, skyddsombud, eller ombudsperson

Känner du dig trygg att agera om någon upplever sig diskriminerad på din arbetsplats? Vill du få fler verktyg för att stötta medlemmar som upplever sig missgynnade? Vi erbjuder föreläsningar om diskrimineringslagen och fördjupande workshops om aktiva åtgärder för att skapa mer jämlika arbetsplatser.

Se våra fackliga utbildningar här.

Rekommendationer

Ta del av vad andra sagt om oss och våra utbildningar här.

Våra utbildningar

 • Om diskriminering

  Vad är diskriminering? Vad säger lagen? Vad gör en antidiskrimineringsbyrå? Vi ger en kort introduktion i diskrimineringslagstiftningen och Rättighetscentrum Dalarnas verksamhet.

  Läs mer och boka
 • Perspektivbyrån: Om diskrimineringslagen

  I samarbete med antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Västerbotten och projektet Perspektivbyrån har vi tagit fram en utbildning om diskriminering som du också enkelt kan genomföra själv där du befinner dig. Den tar ca 30 minuter. Lycka till!

  Till utbildningen
 • Grundutbildning i Diskrimineringslagen

  En introduktion till Diskrimineringslagen, med förklaringar av relevanta begrepp och diskussioner kring samhällets normer och föreställningar som bidrar till diskriminering. Utbildningen innefattar även samtal om hur ni kan agera för att förhindra diskriminering och trakasserier i er organisation.

  Läs mer och boka
 • Vad är aktiva åtgärder och hur gör vi lika rättigheter för alla?

  Vill du veta mer om hur din arbetsplats eller skola kan arbeta för mer inkludering och allas lika rättigheter? I den här utbildningen fördjupar vi oss i aktiva åtgärder: vilket är förebyggande arbete mot diskriminering och främjande arbete för lika rättigheter.

  Läs mer och boka
 • Har jag blivit diskiminerad? Diskriminering ur ett hbtqi-perspektiv

  Utbildningen fördjupar sig i fall om sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, och undersöker sambandet mellan diskriminering och hbtqi-personers livsvillkor. Vi diskuterar normer, minoritetsstress och konsekvenserna av diskriminering. Vi behandlar även skyddet diskrimineringslagen erbjuder och följderna av upplevd diskriminering.

  Läs mer och boka
 • Lika rätt oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet

  Utbildningen fokuserar på skapandet av lika möjligheter för alla, oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Vi undersöker hur man skapar öppna, inkluderande organisationer fria från diskriminering, och hur man kan arbeta strategiskt och praktiskt med hbtqi-rättigheter.

  Läs mer och boka
 • MOD – Mångfald och dialog

  "MOD, baserat på folkbildningens principer om lärande och delaktighet, syftar till att skapa insikt och nya handlingsmönster på både personlig och samhällelig nivå. MOD strävar efter att bidra till ett socialt hållbart samhälle där människor med olika världsuppfattningar kan leva sida vid sida utan diskriminering, med utgångspunkt i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

  Läs mer och ladda ner
 • Träna civilkurage

  Det går att träna upp sitt Civilkurage, som en del i att förebygga och motverka diskriminering. Den metod vi tillämpar handlar om att ingripa i en förtryckande eller orättvis situation. Vi tränar på ett tredje parts ingripande.

  Läs mer och boka
Utbildningar

För dig som är fackligt förtroendevald, skyddsombud, eller ombudsperson

 • Diskrimineringslagen – ett verktyg för facket

  Denna föreläsning ger dig kunskap om diskrimineringslagen och verktyg för att hantera diskriminering på arbetsplatsen. Vi fokuserar på fackets roll i att främja lika rättigheter och skapa inkluderande arbetsplatser genom aktiva åtgärder.

  Läs mer och boka
 • Workshop om aktiva åtgärder för facket

  En efterföljande workshop till föreläsningen "Diskrimineringslagen – ett verktyg för facket". I denna fördjupande workshop tittar vi närmare på aktiva åtgärder och den del i diskrimineringslagen som handlar om arbetet för att skapa mer jämlika arbetsplatser.

  Läs mer och boka

Boka en utbildning

Är ni intresserade av våra utbildningar eller önskar veta mer om innehåll och upplägg? Vi kommer gärna till er och ger en kortare presentation och information kostnadsfritt. Tveka inte att kontakta oss på rattighetscentrum.dalarna@sensus.se.