Rättighetscentrum Dalarna
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Diskriminering

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt lagen är att någon kränks eller behandlas sämre än en annan person och att det har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Skydd mot diskriminering är en mänsklig rättighet

Diskrimineringslagen 1 kap. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958)

Diskrimineringsgrunderna enligt svensk lag:

  • Kön
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Ålder
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Funktionsnedsättning
  • Etnisk tillhörighet
  • Sexuell läggning

Klicka här för att läsa mer om diskrimineringslagen och dess grunder på Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida.

Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering inom många samhällsområden. Lagen gäller till exempel när du jobbar, är i skolan, när du köper eller hyr en bostad, när du går i affären, på krogen eller på restaurang. Skyddet gäller också i andra situationer, till exempel när du hamnar på sjukhus eller går till vårdcentralen, i din kontakt med ditt fackförbund, när du får stöd av socialtjänsten, när du får A-kassa, i kontakt med arbetsförmedlingen, när du söker jobb eller på annat sätt har kontakt med offentliga tjänstemän eller personer och företag som erbjuder varor och tjänster.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Vad är diskriminering?

​​​​​​​I den här filmen ges en förklaring av vad diskriminering är för något enligt lagen, och var du kan vända dig om du har blivit diskriminerad. Den här filmen är den första av nio avsnitt i Sveriges antidiskrimineringsbyråers webbserie "Diskriminering pågår - byråerna berättar!".

Till webbserien

Om diskriminering på andra språk

Vill du ha information om diskriminering på andra språk än svenska? Då kan du gå in på DO:s hemsida och söka information.