Rättighetscentrum Dalarna
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Rådgivning och anmälan

Du som upplever att du är diskriminerad kan få juridisk rådgivning och stöd av Rättighetscentrum Dalarna. Vi har tystnadslöfte, vilket innebär att du som vänder dig till oss kan känna dig trygg med att vi inte lämnar någon information vidare utan ditt godkännande.

Rådgivningen är kostnadsfri och vi tar emot ärenden och frågor från enskilda i samtliga kommuner i Dalarnas län. Vår byrå är inte en myndighet och omfattas därför inte av offentlighetsprincipen. Vänta inte med att skicka in din anmälan. Det finns tidsgränser som sätter stopp för möjligheten att ta ett ärende till domstol. Detta kallas för preskriptionstid och preskriptionstiden är olika beroende på situation. Inom arbetslivet kan preskriptionstiden vara så kort som två veckor.

Preskription

Preskriptionstid är den tid du har på dig att ta ett ärende till domstol.

Diskrimineringsfall har i de flesta fall en preskriptionstid på två år. Händelser som skett för över två år sedan kan därför inte längre tas till domstol.

För personer under 18 år gäller att preskriptionstiden startar den dag personen fyller 18.

Inom arbetslivet är preskriptionstiden ofta mycket kortare än två år. Preskriptionstiden för diskriminering vid uppsägning eller avskedande regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd och kan vara så kort som två veckor. Om du är medlem i ett fackförbund bör du därför kontakta dem så snart som möjligt. Om du inte är medlem i ett fackförbund kan du kontakta oss eller Diskrimineringsombudsmannen. Preskriptionstiden vid andra fall av diskriminering inom arbetslivet regleras i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Diskriminerad på jobbet?

Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du ska vända dig till. Facket har så kallad förstahandsrätt att företräda sina medlemmar. Om du inte är fackligt ansluten och frågan rör uppsägning eller avsked rekommenderar vi att du snarast kontaktar DO eller oss som antidiskrimineringsbyrå, eftersom preskriptionstiderna är korta inom arbetslivet. Klicka här för att komma direkt till kontaktsidan hos DO.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna bistå med juridisk rådgivning och utredning. Vårt tystnadslöfte innebär att vi inte lämnar någon information vidare utan ditt godkännande. Dina personuppgifter raderas när ditt ärende avslutas.