Rättighetscentrum Dalarna
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Annat stöd, hjälp och rådgivning

Du kan alltid vända dig till oss för råd om var du kan vända dig. Vi samarbetar nära Diskrimineringsombudsmannen (DO). Nedan finner du länkar till dem och andra myndigheter och organisationer som kan erbjuda dig stöd och hjälp.