Rättighetscentrum Dalarna
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Om Rättighetscentrum Dalarna

Misstänker du att du har blivit diskriminerad? Önskar du en utbildning om diskrimineringslagen? Varmt välkommen att höra av dig till oss! Vi har både juridisk och pedagogisk kompetens. Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till dig som har blivit utsatt för diskriminering. Vi arbetar förebyggande mot diskriminering genom att erbjuda information, utbildning och föreläsningar till allmänheten, myndigheter, civilsamhället, vårdsektorn, utbildningssektorn och företag.

Rättighetscentrum Dalarna är dalarnas antidiskrimineringsbyrå och bedriver verksamhet sedan år 2015. Vårt uppdrag styrs av en förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Vi har finansiellt stöd från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) och samarbetar nära Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Du kan alltid vända dig till oss för råd och stöd om du upplever att du har blivit diskriminerad. Om det visar sig att du blivit utsatt för diskriminering enligt lag, kan vi hjälpa dig att gå vidare med det - Antingen genom någon form av medling för att lösa problemet lokalt eller hjälpa dig att göra en formell anmälan.

Vi som arbetar på Rättighetscentrum Dalarna har tystnadslöfte. Du som vänder dig till oss för stöd och hjälp med att tillvara ta dina rättigheter kan därför känna dig helt trygg i att vi inte lämnar någon information vidare utan ditt godkännande.

Rättighetscentrum Dalarnas anställda har både juridisk och pedagogisk kompetens. Våra jurister ger kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till dig som har blivit utsatt för diskriminering. Vi arbetar även förebyggande mot diskriminering genom att erbjuda information, utbildning och opinionsbildning.

Vi arbetar med:

  • Kostnadsfri juridisk rådgivning till personer som upplever sig diskriminerade
  • Kompetenshöjande insatser  om diskriminering, normkritik och rättighetsfrågor
  • Opinionsbildning

Vi vänder oss till dig som enskild, skolväsendet, vårdsektorn, företag, ideella organisationer och institutioner med mera i Dalarnas län.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube


Huvudman för Rättighetscentrum Dalarna är Sensus studieförbund, region Svealand. Vår verksamhet bedrivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf).

Kontakta oss

Rättighetscentrum Dalarna

Besök och posadress: Gruvgatan 53, 791 61 Falun

Telefon: 070-4 977 804

Juridisk rådgivning: 072-2 241 330

E-post: rattighetscentrum.dalarna@sensus.se