Rättighetscentrum Dalarna
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Lika rätt oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet

En utbildning som fokuserar på hur vi skapar lika möjligheter för alla oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck.

Under utbildningen undersöker vi vad det är som skapar öppna, inkluderande organisationer fria från diskriminering? Hur kan vi arbeta med hbtqi-rättigheter såväl strategiskt som praktiskt i verksamheten? Vi lyfter exempel på insatser som skapar en inkluderande arbetsmiljö och ett likvärdigt bemötande av alla besökare. Utbildningen inspirerar till nya arbetssätt och ger tips och idéer för en mer inkluderande verksamhet.


Under utbildningen varvas föreläsningar med inslag av grupparbeten, metodövningar och diskussioner. Utbildningen kan genomföras fysiskt eller digitalt.


Tidsåtgång: 2-3 timmar

Boka utbildningen

Berätta vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Dalarna, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet.