Rättighetscentrum Dalarna
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Om diskriminering

En kostnadsfri introduktion till diskrimineringslagstiftningen och vår verksamhet.

Vad är diskriminering? Vad säger lagen? Vad gör en antidiskrimineringsbyrå? Vi ger en kort introduktion i diskrimineringslagstiftningen och Rättighetscentrum Dalarnas verksamhet. Informationsinsatsen är kostnadsfri. Utbildningen kan genomföras fysiskt eller digitalt.

Tidsåtgång: 45-60 min

Boka utbildningen

Berätta vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Dalarna, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet.