Rättighetscentrum Dalarna
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Vad är aktiva åtgärder och hur gör vi lika rättigheter för alla?

I den här utbildningen fördjupar vi oss i aktiva åtgärder för att förebyggande arbete mot diskriminering och främjande arbete för lika rättigheter på arbetsplatser och skolor.

Vill du veta mer om hur din arbetsplats eller skola kan arbeta för mer inkludering och allas lika rättigheter?

I den här utbildningen fördjupar vi oss i aktiva åtgärder; vilket är förebyggande arbete mot diskriminering och främjande arbete för lika rättigheter. Vi startar med en översikt över arbetet med aktiva åtgärder och kraven enligt diskrimineringslagen. Utifrån den process i fyra steg där man kontinuerligt ska undersöka, analysera, åtgärda och utvärdera arbetet med aktiva åtgärder ger vi dig sedan fler verktyg för hur du kan arbeta strategiskt för att alla ska få samma rättigheter och möjligheter i din verksamhet.

Under utbildningen varvas föreläsningar med inslag av grupparbeten, metodövningar och diskussioner. Utbildningen kan genomföras fysiskt eller digitalt.

Tidsåtgång: 2-3 timmar

Boka utbildningen

Berätta vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Dalarna, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet.