Rättighetscentrum Dalarna
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Workshop om aktiva åtgärder för facket

I denna fördjupande workshop tittar vi närmare på aktiva åtgärder och den del i diskrimineringslagen som handlar om arbetet för att skapa mer jämlika arbetsplatser.

Efter föreläsningen Diskrimineringslagen – ett verktyg för facket finns det möjlighet att gå denna fördjupande workshop om aktiva åtgärder och den del i diskrimineringslagen som handlar om arbetet för att skapa mer jämlika arbetsplatser.

Under workshopen tittar vi närmare på den process i fyra steg som formuleras i Diskrimineringslagen där man kontinuerligt ska undersöka, analysera, åtgärda och utvärdera arbetet med att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Med utgångspunkt i din verksamhets arbete med aktiva åtgärder diskuterar vi vad som är tydliga, mätbara mål och hur åtgärder formuleras så de kan följas upp och utvärderas?

Workshopen kan genomföras fysiskt eller digitalt.

Målgrupp

Denna workshop riktar sig till dig som är fackligt förtroendevald, skyddsombud, eller ombudsperson. Max 20 deltagare per workshop.

Tidsåtgång

2 timmar.

Boka utbildningen

Berätta vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Dalarna, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet.