Rättighetscentrum Dalarna
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Har jag blivit diskiminerad? Diskriminering ur ett hbtqi-perspektiv

En fördjupande utbildning utifrån fall som rör sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Vi undersöker samband mellan diskriminering och hbtqi-personers livsvillkor. Hur hänger diskriminering ihop med normer och minoritetsstress? Du får en ökad förståelse för hur diskriminering kan upplevas och vad det får för konsekvenser. Vi lyfter också vilket skydd diskrimineringslagen kan ge och vad som händer om någon upplever diskriminering.

Under utbildningen varvas föreläsningar med inslag av grupparbeten, metodövningar och diskussioner. Utbildningen kan genomföras fysiskt eller digitalt.

Tidsåtgång: 2 timmar

Boka utbildningen

Berätta vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Dalarna, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet.