Rättighetscentrum Dalarna
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Preskription

Diskrimineringsfall har ofta en preskriptionstid på max två år. Händelser som skett för över två år sedan, kan således inte drivas juridiskt. För personer under 18 år, gäller inte detta. Utan preskriptionstiden startar den dag då personen fyller 18.

Inom arbetslivet är preskriptionstiden ofta mycket kortare än två år. I vissa fall, så korta som två veckor. Om ditt ärende gäller arbetslivet, är brådskande och exempelvis rör uppsägning och du är medlem i ett fackförbund, kontakta ditt fackförbund så snart du kan. Om du inte är medlem i ett fackförbund, kontakta oss men också Diskrimineringsombudsmannen, så snart du kan.

Det är viktigt att den som utsatts för diskriminering, anmäler i tid!

Undantag

Det finns undantag från förbuden mot diskriminering, under särskilda omständigheter. Där kan viss positiv särbehandling anses tillåten. Men detta regleras noggrant och det måste finnas tydliga och sakliga skäl för undantag.

I diskrimineringslagen beskrivs undantagsbestämmelserna mer specifikt.